Mes Dievturiai Spausdinti
Parašė   
Pirmadienis, 09 Vasaris 2009 18:06
Tuo atveju,kai PRIETARAI ir PAPROČIAI išduodami,išniekinamas savas TIKĖJIMŲ mokslas-Kūrėjas mus baudžia nelaimėmis, kataklizmomis, epidemijomis. Mes IŠSIGIMSTAME, tampame nepilnaverčiais. Mokam Laikui duoklę, vadinamą GAUDENUMU. Pav. vežimas į Sibirą, bėgimas iš Tėvynės yra gaudenumas, už priimtą katalikų/žydų biblinę religiją. Venerinės, aids ligos- už paleistuvystę ir t.t.
Aš nežinau nė vienos, net ir mažiausios tautelės, kur taip MASIŠKAI būtų išduoti senčių Tikėjimai, atsisakyta savų papročių, kaip Lietuvoje.
PAPROTYS yra metodika (technologija) ir modelis t.y ĮNAGIS pasijungti Laiko tėkmės galių jėgas savo reikmėms: ūkiui,Tėvynei,Laimei...
PAPROTYS ir PRIETARAS (pritarti) Visumo dėsniui yra galingas ĮNAGIS ir GINKLAS kovoje su priešais.Bet mes netekome orumo,o priešams pasisekė „paprotį“ išniekinti ir įteikti,kad tai tik „bobučių zabobonas“, Pasisekė sunaikinti Tikėjimų mokslą, atimti GUODŲ=KILMINGĄ raštą , runas, skaičių, spalvų kalbą, įvesti latynų šriftą ir t.t.
PasaulėJAUTA,t.y daiktinė juslinė samprata negali paaiškinti Gvybės atsiradimo šaltinių,nes daiktas ne energetinė banga. Laiko tėkmės bangos nė vienas nūdienos mokslas,nė viena religija nenagrinėja,o mūsų lietuvių-latvių Dievas Kūrėjas yra laiko tekmės energetika, esanti mumyse ir supanti mus aplink.
Mes DIEV-TURIAI, t.y turime savą Dievą giliai širdyje/išmintyje. Mes negarbiname stabų,pagamintų žmonių, neturim bazių, baz-nyčių, tarpininkų (kulto tarnų), Mūsų su Kūrėju ryšys TIESIOGINIS.
Jūs visi matote ir net galite ranka pajusti,kaip teka upės.Taip daro ir Laiko TĖKMĖ: matom naktis,rytus,vidudienius,vakarus,vidurnakčius, jau čiam žaibų, vėjų, viesulų galią. Laiko TĖKMĖ yra Lietuvių - Latvių visagalis Kūrėjas. Mes TIKIM ir pritariam jo Parėdui. Mes DIEV-TURIAI=Dievą turį savyje,energetiniu TŪRIU.Kiekvienas save gerbiantis pilietis yra laisva-mūnis,Dievturis. Dievturystė atgimsta, nes ji atitinka Visumo Kartybai (rėdai). Jos niekas nesulaikys ir istorinių įvykių rato nepasuks atgal. Stabmeldė krikščionybė atmiršta, su mediniais ir moliniais stabais, pakaruokliais ir, bažnytiniais vaidinimais. Bet Jūs, galite eiti į bažnyčias, skaityti katalikų žydų bibliją, jei tai yra Jūsų pašaukimo esmė, įsitikinimas. Žmogui duota asmeninė Laisvė-pačiam apsispręsti ir pasirinkti gyvenimo būdą.Tą gina Konstitucija.
Nevalia žudyti kitaminčių, burnoti juos ir pan. Kalbu apie senąjį savo Tikėjimų mokslą ir Dievturystę, dabar vadinamą paGANŲ mokslu
LAST_UPDATED2
 
Komentarai (1)
Kas paneigs,kad Dievą mes suvokiam paga
1 Pirmadienis, 09 Vasaris 2009 19:01
Saulius
Kas paneigs,kad Dievą mes suvokiam pagal save?Hm,tada ir Dievturiai būsim
yvComment v.1.20.0