000 METŲ: Prašėmės ar priešinomės? (I-dalis) Spausdinti
Straipsniai - Krikščionybė ir senoji religija
Penktadienis, 19 Birželis 2009 15:40

APIE TIKRAI KRIKŠČIONIŠKĄ SAVĘS PLAKIMĄ

Visų pirma tiek Lietuvos, tiek Europos visuomenei peršama mintis, esą Lietuva buvo “atrasta“ civilizuotos nacijos misionieriaus.

 

 

 

Šią nuostabią tiesą propaguoja ne kokie nors juodašimčiai, bet lietuviški mokslų daktarai, skaitantys europinėse konferencijose pranešimus, pavadinimu: „Brunonas iš Kverfurto - nuo Lietuvos vardo paminėjimo iki Lietuvos Kolumbo“. Lietuvos kultūros ministerija leidžia populiarių profesorių programas, kurių skirsniai vadinasi „Lietuvos atradimas“ o ten teigiama: “Galėtume sakyti – Kolumbas atrado Ameriką, o Brunonas-Bonifacijus atrado Lietuvą” o taip vadinamas pirmasis vardo paminėjimas įvardinamas, kaip „vardo įgijimas‘‘ tarsi ta vardą misionierius būtų mums suteikęs, kaip Kolumbas suteikė pavadinimą Espanjolai...Pats oficialiausias Lietuvą pristatantis šaltinis, Lietuvos vartų portalas keturiomis kalbomis kala tą pačią idėją: „Kolumbas atrado Ameriką, šventasis Brunonas – Lietuvą. Lietuva tapo lotyniškosios Vakarų civilizacijos dalimi“.
    Visų antra, tai  nusižeminimo pilna mintis, esą iki  Brunono-Bonifacijaus misijos jokios Lietuvos nebuvo. Oficialus vyriausybinis valstybinis Lietuvos vartų puslapis: „2009-aisiais Lietuva sutiks savo tūkstantmetį, minės savo priešistorės ir istorijos, savo civilizacijos pradžios ribą.“ Manau supratote: iki krikščionims mus atrandant nebuvo nei priešistorės nei istorijos nei civilizacijos! Šią tiesą savo dekrete pateikia poetizuota forma LR Prezidentas: „Tai kilimas iš ūkų, tai perėjimas iš bevardės egzistencijos į Vakarų civilizaciją, tai Lietuvos pradžia“.
Šį atradimą apie tai, kada mes buvome pradėti Brunono -Bonifacijaus, toliau populiarina LR Vyriausybė pasirašanti po visoje Lietuvoje išpopuliarintu oficialiu Lietuvos vardo minėjimo direkcijos plakatu.
Raktiniai, nuolankios sielos tariami žodžiai šiame tekste: „bevardė egzistencija“ ir “tai Lietuvos pradžia!“
   Gal ir nevertėtų piktintis dėl šių Lietuvos vardo minėjimo „pašalinių produktų“, jeigu, mūsų nuomone visa tai neturėtų toli einančių politinių pasekmių. I mazochizmą linkę lietuviški propagandistai pamiršo pasakyti, kad po Kolumbų visada ateina konkvistadorai... Metaforas politikoje reikia naudoti, tik suvokiant kontekstą. Apžvekime jas.

AUDRIUS BUTKEVIČIUS IR ROLANDAS PAULAUSKAS

Sekančiame straipsnyje skaitykite: "MIGLOSE PASKENDĘ MŪSŲ SIELOS AR LR VYRIAUSYBĖ... " Taip pat matysite reportažo tęsinį.