Senosios apeigos Spausdinti
Straipsniai - Krikščionybė ir senoji religija
Antradienis, 02 Birželis 2009 00:56

Religinės baltų apeigos prasideda nuo apsivalymo- dvasinio ir fizinio, Nusiprausiant esant galimybei- pirtyje. Užkuriama aukuro ugnis, ji pamaloninama , pamaitinama (druska, grūdais ir kt.). Gabijai sukalbamos maldos, giedama. Dievams ir Deivėms maldos bei giesmės dažniausiai siunčiamos per aukuro ugnį.


Kiekvienoje apeigoje ar šventėje pagerbiama Žemyna. Pirmiausia nuliejama truputį gėrimo žemėn Žemynėlei, t.y. žemės deivei. Žemyneliauti, vadinasi , šiai deivei tarnauti, jai savo pareigą atlikti. Šiai deivei atnašaujama per visas iškilmes pirmiausia.


Liedami kalbame šitaip:“ Žemynėle, žiedkele, žydėk rugiais, kviečiais, miežiais ir visais javais, būk linksma. Piktą žmogų pro šalį nukreipk“.


Palabinimas
. Per kiekvieną apeigą pirmiausia būtina palabinti (pasveikinti), t.y. gėrimą palaiminti. Kai tik nuliejama iš kaušelio Žemynėlei su įprastais linkėjimais, šeimininkas tuoj imasi palabinti. Jis gurkšnelį nugeria, paskui, laikydamas kaušelį rankose, laimina gėrimą maždaug šiais žodžiais:“ Dėkui Dievui, kad jis mus sveikus laikė ir geromis dovanomis apdovanoti teikėsi. Dėkui taip pat šeimininkui, šeimininkei ir kitiems, kad jie visa šitai uždirbo ir surengė“
(BRMŠ,III,284, Matas Pretorijus).
„Prūsas pasilenkęs tveriasi pirštais žemės ir sako: Laba, Laba“
(BRMŠ,II,285, Lukas Dovidas)


Pagerbimas
. Jį galima vadinti ir žemyneliavimu, ir palabinimu. Ką nors pagerbdamas, nusilenki ir palieti žemę pirštais, sakydamas „ Laba, laba, laba“, o atsistojęs sudėti delnus.


Kryptis. Apeigų metu einama arba geriama pasauliui (po Saulei) ratu ( Matas Pretorijus, BRMŠ,III,p.302).
Vestuvėse, „ateina nuotakos brolis, ima ją už rankos ir vedasi pagal Saulę  apie stalą (BRMŠ,III,359, Teodoras Lepneris).


Prašydami pagalbos vaidilos meldėsi: „ O jūs globėjai, o jūs gailestingieji dievai. Padėkit šiam šeimininkui, kai jis keliasi ryte ir vėlai vakare grįžta namo,  kad jiems laimingai ir gerai sektųsi visi darbai, apsaugokit jį ir jo namus, o gerieji dievai, nuo ugnies, nuo vandens ... O jūs gerieji dievai, visas mūsų nelaimes nuvykite už jūros, kur neauga dilgėlės ir negieda gaidys... O gerieji dievai, priimkite mūsų maldą, kuria mes šloviname jus“ (BRMŠ,II.285, Lukas Davidas).

LAST_UPDATED2