Lietuviškų tarmių šiltumas Spausdinti
Straipsniai - Dvasinės vertybės
Penktadienis, 12 Balandis 2013 23:29

Laiškas

Dienų labų brolali,
Ištyka, ištyka saulala stamantrijas in svietū, spigindama spinduliū rotilais palei pirkiū iš stikla nupielavotū šonus, kadu išsibudinou iš pa noktinio atilsio ir ėmiausi rokuot tujenai gramatū. Žiūrau, kad spakainai tūpiu Las Vege unt kokio tai numo slunksčia ir pastirusiais pirštais grabalioju žetonus mįslindama, jog milijonų suspylau in mona undaroko kišeniū. Konferansjė, klusū, knarkia trūbom užu stalo kap kokis Vingių Jonuks ar trys brolaliai - Jurgis, Aloyzas ir Untanas - sodžiun grįžavoję nakavot (šitie, apie katruos mums liubymiausias „Jonis“ giedodava vakaruškosna).

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Rytai nusistojo takys apyšilčiai, viežlybi, muset bulbos ims bistrai išsilįst iš pa gruoda, no ašei vis tiek pasirėdžius šunelio, to nuo kaimynkos Levutės būdos, Sabalo, drapanom, kad bagotesnė veizėčiaus. Užsimovus tufliais, inpirktais kromėje, ir užsivilkus bliuskę su undaroku, drapavotus Versacci gryčios kriaučiaus. Atseikėjau ašei už šituos aprėdus dešimt šimtų žalio papieriaus, vadinamo pinigu čionainosna. Žemčiūgai kaba unt kakla, braslietas tabaluoja unt runkos, skarela išmaliavota nesvietiškais roštais. Ja apsviniojus nučirškintą pečiū stancijose kaklū, svambalus auksinius insisegus in ausis. Maskatuoja anys monei nuo ausū kap svarmenys, katrais sosiedka Levanija bulbas svarsto kermošiuj. Apsgraibiau, ar noktį nenuvagė kas nuo monęs katro cvambalo, kol lakiojau žųsela sapnuose po dausas nemarias. Tigi, mačyk, kokia sesela tava dabar bagota ir nešpėtna...
Mon nesumojant, kų dar tau pautarint, ataskuodžia šoperis Rapolas, kilęs iš pa Utenas. Tveria moni užu rankas, timpia in laukū, atdaro mašinela. Insėdu ir dardam pasikieminėti pas būrus, katrie nuilsę mieginėja trobosna Las Vego prieigose.
Saulalei jau visai užsikapanojus unt svieto smaigo, patenkinti kemšam inkaitusiais žundais jobvalą: rudonas žuvū ikras (kad tujenai jasniau būtų, paveizėk šermukšnies, katras palei gurbą stamantrijas, uogas: tap tos ikros išroda), pasigardindami duonela, piernykais, katruos venzliuku atasiuntei anū nedėliū. Mums patarnauja šinkorka, tasai nuo aukštaičių karčiamas, tąsyk nesuveizėdamas inpilti čierką šoperiui Rapolui tekilos iš rambliuko, todėl suėmus zlasčiai, spiriam šinkorką jukš iš trobas. Anus lekia kuliavirsčiais kap kokis biesas - Brisius Li nuo japanų.
Tokis navatnas čiesas nusistovėja manasai Amerikėj: pačio, panašaus į bagočiū, katras lungus windousais rokuojamus, meistravoja trobosna, ar to gi Levuko Dikaprijausko, katras sava mėlynom akelom ir geltonais karčiais bei kreivai pakirpta grifka tokis nusdavęs in mūsų ūlyčios bernelį, dar nepajieškojau, bo Amerikė bais didela aprėpimu, bais prakilni. Jegu mūsuosna žemaitukai, aukštaičiai, suvalkai ir dzūkai telpa vienon Lietuvon, tigi čionainosna visokių navatnų būrų pilna: kaliforniškų kapūstų, kalarado vabalų, virginijų, jurgių, katrie šaukiami džordžijais. A be ta pilna senbernių ir senmergių, t.y. nevedusių yr, net valstija inkurta - Nevada vadinasi.
Teks munei, išlaidus visa kū mamutė ir tevelis davie, grįžavot namolio nieka neinpešus šitoj Amerikėj. Tik gi neišmįsliju katruo vieškeliu, bo vundens galybė ir šoperis Rapolas nepamačys mon niekuo. Jegu parpluksiu alna piena puta, žinoki, nenuskindus būsiu Titaniku, o jegu puta markatnuos, žinok, nabašnikė jau ašei. Tadu sumdyk Praną Kriukelį, katras nabašnikais užsiima. Pinigo šitam naposčiui atasiųsiu iš sykio „vesternu unijum“. Vat, pamįslinau panašų žodį: nezamiršk, brolau, in komunijos prieit unt Velykų, išdabot klebonėliui zlatkas, kų prizbitkijęs razbainikas esi, kol manįs nėr.
Nešavok pasveikinimus Petrui ir pakibink anąjį, kad lauktū monęs. Jegu nesurosiu Tomuko Kruzevičiaus ar kitų prakilnių, teks nusiliuosuot su kraičiu in jo gryčiū ir atšlaimą prieš tai išsitapijus jaunamarčia.
Tigi tiek, brolau. Sliuok nuo pečiaus, nekirmyk, eik ariavot laukų, vis jagoda bus....
Iš Amerikės sesela tavoji.
Post scriptum: Laiškū siunčiu bonka, bo pigiau. Ut, veizėk Nevėžin. Mon paskaičiavimu užu dienos pietų mete parplauks tėvonijon,  bonka tekilos – reaktyvinė gi....

Irma Randakevičienė

LAST_UPDATED2