TAURAGĖS KONVENCIJOS PAVELDAS Spausdinti
Straipsniai - Praeitis iš arčiau
Sekmadienis, 13 Sausis 2013 21:42

TAURAGĖS  KONVENCIJOS PAVELDAS

    Europos Sąjunga kūrėsi ilgame kriščioniškos sampratos laikmetyje. Kūrimosi laike palikti istoriniai ženklai. Vienas tokių yra 1812 m. gruodžio 30 dieną Požerūnuose pasirašyta tarpusavio Rusijos ir Prūsijos karinių junginių nepuolimo sąjunga. Ši nepuolimo sąjunga, vėliau įvardinta Tauragės konvencijos vardu, išgarsino Tauragę.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

    Dviejų generolų susitarimas įrašė Tauragės vardą Europos istorijoje. Pagerbiant Tauragės vardą, apie šį istorinį įvykį ketinama pastatyti dokumentinį filmą su vaidybinėmis mizanscenomis, perpinant animacija ir pasokajant tikrus istorinius to meto įvykius. Kokį šis reikšmingas istorinis įvykis paliko kultūrinį paveldą čia, vietoje, Tauragės krašte?
    Istorinis įvykis prasidėjo dar gruodžio 25 d., artėjant kariniams junginiams prie Prūsijos ir Rusijos sienos. Gruodžio 29 d. Prūsijos korpusas pasiekė Tauragę, o Rusijos kariuomenė, peržengusi Rusijos imperijos sieną, – Vilkyškius. Sutarus priešiškiems kariniams junginiams, gruodžio 30 d. Požerūnų malūne pasirašytas susitarimas. Prisiminus šį istorinį įvykį kyla klausimas, ar šis įvykis paliko kultūrinio paveldo?
    Konvencijos pasirašytame dokumente pažymėta vieta – Požerūnų malūnas. Tad vienas istorinis objektas būtų Požerūnų malūnas. Praėjus šimtui metų, pažymint istorinį įvykį, kitapus Ežeruonos upelio pastatytas paminklas. Tai būtų antras paveldo objektas.
    Abi istorines vietas jungė dar XVI a. įrengtas kelias iš Tilžės į Tauragę. Visa ši istorinė aplinka turi istorinę išliekamąją vertę. Tad turime pagrindinį Tauragės konvenciją menantį kultūrinį paveldą ir istorinę aplinką.

Konvencijos pasirašymas Požerūnų malūne


Gruodžio 30 dienos rytą, aštuntai valandai į Požerūnų malūną iš Vilkyškių generolą I. Dibičių lydėjo K. fon Klauzevicas ir grafas Donas, generolą H. Jorką iš Tauragės dvaro – pulkininkas fon Rederin ir adjutantas majoras fon Zaidlicas. Į Požerūnų malūną derėtis atvyko savo prigimtimi visi prūsų tautybės, tačiau skirtingų armijų kariškiai.
Taigi, prieš 200 metų malūne pasirašyta konvencija išties pakoregavo Europos tautų likimą. Būtent čia padėti pamatai Vokietijos, kaip nacijos, atgimimui, vėliau konvencijos pasirašymas padarė didžiulę įtaką visos Europos žemėlapiui. Tad, žvelgiant istoriškai, Vokietija (o ir visa Europa) turi rimto pagrindo atminti Lietuvos ir būtent Tauragės vardą. Tačiau šio krašto istorija juk neapsiriboja dviem šimtais metų – čia gyvenimas ir kultūra virė ne vieną tūkstantmetį atgal ir savo didybe suteikė galimybes vėlesniems įvykiams.
Talkinti kuriant istorinę vertę turintį filmą sutiko istorikai prof. dr. Eugenijus Jovaiša, prof. dr. Valdas Rakutis, Klaipėdos karybos klubo pirmininkas Egidijus Kazlauskis kiti Tauragės krašto istorijos žinovai ir puoselėtojai. Didelį dėmesį savo kraštui rodo tauragiškis verslininkas Sigitas Mačiulis, šią mintį palaiko ir Tauragės savivaldybė, miesto taryba ir visuomenė. Garsus istorinis įvykis suteikia visas prielaidas parodyti Tauragės krašto nepaprastumą ne tik per 200 metų laiko prizmę, bet žvelgiant ir tūkstančius metų atgalios.

KONFERENCIJA „TAURAGĖS KONVENCIJAI 200 METŲ“, įvykusi 2012 m. gruodžio 28 d., padėjo gražų pamatą istorinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimui.

LAST_UPDATED2