Lietuvos įvaizdis Spausdinti
Straipsniai - Ūkis ir aplinka
Antradienis, 17 Rugsėjis 2013 16:22

Lietuvoje jau kurį laiką vardijama vis daugiau receptų, kaip didinti mūsų šalies konkurencingumą, prabilta ir apie tai, kaip visai Europos Sąjungai pasistiebti globalioje rinkoje. Nors Lietuvos konkurencinės tapatybės pavyzdžių rasti galima, vis dėlto mūsų valstybė tinkamos įvaizdžio pakuotės patraukliam turiniui išreikšti dar neatrado. Lietuva jau buvo „Drąsi šalis“, o Vilnius buvo „Europos kultūros sostinė“, 2005–2008 m. pavienės valstybės įvaizdžio kūrimo priemonės atsiėjo 63 mln. Lt., tačiau nuolatinės strategijos kaip nebuvo, taip ir nėra. Verslininkas ir fotografas Marius Jovaiša neatlygintinai padovanojo Lietuvai prekės ženklą „Lietuva – Baltijos širdis“, kurį ir pats garsina visame pasaulyje.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Trūkinėja video vaizdas?  - palaukite kol pilnai užsikraus filmas !

Prieš beveik šimtą metų grupė lietuvių lektorių išsiruošė į kelionę po Ameriką, norėdami pristatyti apie savo šalį pasauliui. Pasakojo apie turimus stiprius sportininkus, gardų maistą, gražius papročius. Kad įspūdis būtų dar geresnis, delegaciją visur lydėjo mėlynakė lietuvaitė, apsitaisiusi tautiniais drabužiais. Tada toks įvaizdis padėjo ir puikiai tiko. Tačiau kaip elgtis dabar, kai Lietuva nori būti žinoma kaip moderni šalis, galinti didžiuotis savo mokslininkų laimėjimais?

Ieškant tarptautinio pripažinimo
Kokios yra stipriausios Lietuvos pusės ir ką mes galime pasiūlyti pasauliui? Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Svetlana Kauzonienė atkreipia dėmesį, kad atsakymo į šį klausimą Lietuva ieškojo visais savo istorijos laikotarpiais. Dar XX a. pradžioje, siekiant pristatyti Lietuvą įtakingiesiems pasaulio centrams, buvo vykdoma itin intensyvi propagandinė informacinė kampanija. Jos tikslas buvo pristatyti Lietuvą Jungtinėms Amerikos Valstijoms, sukelti visuomenės susidomėjimą nedidele Baltijos šalimi.
„Šiai kampanijai įgyvendinti buvo skirta net 23 tūkst. JAV dolerių. Pagal 1919 metų standartus, tai — didelė ir įspūdinga suma. Visa ši kampanija buvo gana tikslinga, skirta eiliniams amerikiečiams, kad šie suvoktų, jog Lietuva yra Baltijos valstybė, siekianti savo tikslų ir kovojanti su bolševizmu. Pranešimai apie Lietuvą ir jos regionus skambėjo didžiausiuose JAV miestuose, mirgėjo laikraščiuose. Pranešimams skaityti buvo samdomi specialūs žmonės. Jie buvo keli Lietuvos propaguotojai, JAV senatoriams siuntinėję telegramas, dienraščių redakcines skiltis. Jose buvo remiami Lietuvos siekiai. Kartu su lektorių grupe po šalį keliaudavo ir mėlynakė lietuvaitė, vilkėjusi tautiniais drabužiais — tai buvo savotiškas Lietuvos simbolis. Kampanijos strateginiai veiksmai gana paprasti: sportas, verslas, transportas, maistas, drabužiai, šeimos pagrindai ir papročiai, taip pat daug dėmesio buvo skiriama lietuvių kalbai“, - pasakoja dr. Svetlana Kauzonienė.
Tuomet lietuviams savo tikslą pasiekti pavyko - beveik po trejų metų aktyvios propagandinės kampanijos Lietuva išgirdo JAV Senato rezoliuciją, kuria oficialiai pripažinta šalies nepriklausomybė, Lietuvos vardas tapo žinomas įvairiems JAV visuomenės sluoksniams. „Šiandien taip pat turime atsakyti į klausimą — kaip pozicionuoti save globalioje rinkoje? Ar nukreipsime savo dėmesį į tas sritis, kuriose jau turime istoriškai sukauptą įdirbį, ar daugiau investicijų ir dėmesio skirsime naujų sričių plėtrai?“

LAST_UPDATED2